หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา
ตารางปฎิบัติงาน
รวมรูปภาพ
เว๊บบอร์ด
สมุดเยี่ยมชม
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับเรา
*** กรมทหารพรานที่ ๓๕ ทหารของประชาชน / เราจะทำงานอย่างเสียสละ ทุ่มเท อย่างเต็มที่ ในการที่จะนำมาซึ่งความผาสุขในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน / เราจะพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคง ของพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศ ซึ่งผู้ใดจะมาละเมิดมิได้ / เราจะเทอดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบจนชีวิตจะหาไม *** กรมทหารพรานที่ ๓๕ บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๘๐
หมายเลขโทรศัพท์ / แฟ็กซ์ ๐๕๕ - ๗๑๓๕๐๒
มือถือ ๐๘๗ - ๘๔๔๑๖๙๙
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๕ บ.วังแก้ว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
**** กรมทหารพรานที่ 35 บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 ****
ติดต่อ Webmaster : E-mail : chaiburi_35@hotmail.com